ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบและสำรวจข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ทราบ จำนวน 15 แห่ง รวมถึงเทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 มาให้อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 15 ภารกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยได้รับไปดำเนินการแทนกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎา เห็นว่าได้แบกภาระด้านงบประมาณแทนประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดมากเกินไป ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในหลักการกระจายอำนาจฯ จึงทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 เท่าที่ควร และกรณีเช่นนี้คาดว่าสถานีขนส่งอื่นๆ ที่โอนงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ คงประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพิจารณาทบทวน หรือกำหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนงานสถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่ ให้ได้รับงบประมาณจัดสรรในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น หรือพิจารณานำเงินภาษีรายได้อื่นมาทบทวนจัดสรรใหม่ อาทิ นำเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ที่ปัจจุบันจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำมาจัดสรรเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นที่รับโอนงานสถานีขนส่งในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมให้แก่เทศบาลหรือท้องถิ่นที่รับโอนให้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเงินงบประมาณอุดหนุนจากการจัดสรรรายได้จากรัฐบาลจากส่วนนี้ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจงานสถานีขนส่ง ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแต่ละแห่งทั่วประเทศ
โดย : webmaster 
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11:08:42 น.
อ่าน 121 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
22 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
19 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิ...
18 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังนโยบ...
15 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิ...
12 พ.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556



<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>