ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562 พัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562 พัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว "
อบจ.ภูเก็ต จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562 พัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น. ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562” (Phuket Andaman Halal Expo 2019) โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม, นายสมคิด สุภาพ, นายโอภาส ชอบดี, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในการนำฮาลาลเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลก และให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต ในการปรับปรุงร้านค้าและบริการให้ถูกต้องตามหลักศาสนา ผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจแก่ชาวมุสลิมทุกคน ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” และเพื่อประโยชน์ของชาวภูเก็ตรวมทั้งประเทศชาติโดยรวมต่อไป พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิมให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังได้รับการบริการอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม เราจึงมีความจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรฮาลาลและประเทศมุสลิมยอมรับในมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการนำฮาลาลเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต ได้สร้างสินค้าและผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานฮาลาล และเป็นที่ไว้วางใจแก่ชาวมุสลิมทุกคน ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”
โดย : webmaster 
วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09:37:35 น.
อ่าน 130 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2562 พัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
22 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
19 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิ...
18 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังนโยบ...
15 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิ...
12 พ.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>