ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” "
อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด, องค์กรเอกชน, สถาบันการศึกษา, ผู้แทนประชาชน, หน่วยงานอื่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 120 คน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (สาขาภาคใต้ตอนบน) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการโดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การสร้างระบบขนส่งให้เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย การศึกษา และการบริหารจัดการ (Smart City) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า หวังว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
โดย : webmaster 
วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 10:04:30 น.
อ่าน 224 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
11 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
10 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422