ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน "
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสมคิด สุภาพ นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมี นางมีนา อยู่คง ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลกมลา และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ผ้าสโนติกภูเก็ต หรือที่เรียกว่า “ผ้าลายสายแร่ภูเก็ต” กำลังได้รับความนิยม เป็นสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่สามารถเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10:55:08 น.
อ่าน 174 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอา...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสร...
17 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
12 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ...
11 ก.พ. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>