ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก”
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์ภูเก็ต” ครั้งที่ 5/2562 เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
การจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และระบบนิเวศทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และแนวทางการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต ให้คงความสมดุลตามธรรมชาติ” โดยวิทยากรผู้บรรยายจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว (ปลากะพงขาว และกุ้งทะเล) กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น (ต้นพะยอม ต้นหว้า ต้นกาหยี) พร้อมบำรุงสภาพดินด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์ และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) ณ บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าพรุ-ป่าชายเลน ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 14:42:08 น.
อ่าน 151 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
27 ม.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมซักซ้อมแ...
24 ม.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
22 ม.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จับมือสมาคมธุร...
20 ม.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
13 ม.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>