ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนําไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงต่อไป และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี รู้จักการทํางานเป็นทีม สร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยกีฬา 8 กลุ่มเครือข่ายตามหน่วยสี คือ สีฟ้า-กลุ่มวิชิต สีแดง-กลุ่มเกาะแก้ว-รัษฎา สีส้ม-กลุ่มกะทู้ สีเหลือง-กลุ่มป่าคลอก สีม่วง-กลุ่มเทพกระษัตรี สีน้ำเงิน-กลุ่มภักดีภูธร และสีชมพู-กลุ่มศรีสุนทร ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล 12 ปี ชาย กีฬาเปตอง ชายและหญิง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และกรีฑา โดยกำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล
โดย : webmaster 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:40:10 น.
อ่าน 120 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมในช...
13 ธ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
06 ธ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะท...
04 ธ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
28 พ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
27 พ.ย. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>