ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ด้านการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยเฉพาะภัยจากสึนามิ การฝึก IDMEx 2019 จึงถือเป็นครั้งแรกของการฝึกระดับชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการ โดยมุ่งทดสอบกลไกการปฏิบัติของกระบวนการแจ้งเตือนภัย การสั่งการแก้ไขปัญหา การเผชิญเหตุและอพยพประชาชน รวมถึงการจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ และเป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ และเกิดสึนามิขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ อาคารบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภค และระบบนิเวศน์ได้รับความเสียหาย รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมาก ซึ่งได้จัดการฝึกฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน- 8 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 รูปแบบครอบคลุมทุกภารกิจการจัดการสาธารณภัย ทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน ณ พื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มุ่งเน้นการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยและการซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะการอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย การฝึกบนโต๊ะ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกเฉพาะหน้าที่ เป็นการซักซ้อมเชื่อมโยงการสั่งการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติภายใต้การสั่งการและขั้นตอนการปฏิบัติเดียวกัน และการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต เป็นการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงบทบาทของจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การฝึก IDMEx 2019 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการภัยสึนามิ รวมถึงเป็นต้นแบบการต่อยอดการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย : webmaster 
วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:18:17 น.
อ่าน 208 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>