ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 17 พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 17 "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO  BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 17
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 17 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต (หาดในยาง)
นางอารีย์ แสนสม กล่าวว่า “โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและตามพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงฝากให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแกนนำในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายภาคใต้ เน้นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดภูเก็ตมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนได้รับการยกย่องให้เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร จากการเข้าร่วมการประกวดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เมื่อปี 2556 และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้เป็น TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 5 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 50 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 30 คน จากสถานศึกษา 11 แห่ง เนื้อหาในการอบรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการจัดการปัญหา กระบวนการทำงานในศูนย์เพื่อนใจ ทักษะการทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา ทักษะการจัดงานพิธีการ ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในแกนนำเยาวชน
โดย : webmaster 
วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:20 น.
อ่าน 126 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 17
ข่าวล่าสุด
 ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน ร่วมสน...
03 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยา...
02 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยา...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับ...
29 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยา...
29 มิ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>