ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันคุ้มครองโลกพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันคุ้มครองโลก "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต  เนื่องในวันคุ้มครองโลก
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ลานต้นขนุนป่า บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
โครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชายหาด เป็นต้น ส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง บทบาทการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการดูแลทรัพยากรแหล่งต้นน้ำ (น้ำตกบางหวาน) ปรับภูมิทัศน์ความสะอาดเส้นทางธรรมชาติน้ำตกบางหวาน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง และนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนอื่นๆต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:20:59 น.
อ่าน 119 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันคุ้มครองโลก
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย...
25 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรว...
19 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่าน...
18 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่าน...
18 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่...
15 พ.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>