ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 - 29 เม.ย. 62 ณ วัดอนุภาษกฤษฎารามพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 - 29 เม.ย. 62 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม "
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 - 29 เม.ย. 62 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 4 - 29 เมษายน 2562 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เกิดทักษะการพัฒนาชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน พระวิทยากร จำนวน 10 รูป การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจากการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ด้าน นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า การบวชเรียนจะเป็นการฝึกสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิก็เกิดปัญญา การจัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเต็มฝัน, สาวกที่ดีของศาสนา, กฎแห่งกรรม หลุมพรางชีวิต, พอเพียงเคียงธรรม, โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร, สถานีต่อไปของชีวิต, บุญคุณบิดามารดา, เทคนิคการเรียนให้เก่ง ศิษย์ที่ดีของครู, ราชาผู้ทรงธรรม, ในหลวงในดวงใจ, เปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า, โทษของการเที่ยวกลางคืน, โทษของการดื่มน้ำเมา, โทษของการเล่นการพนัน, การใช้ชีวิตตามหลักอริยสัจ 4, ธรรมะที่ทำให้เราสำเร็จในชีวิต เป็นต้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ พระธรรมวิทยากรที่ให้ความรู้ รวมถึงผู้ปกครองที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม
โดย : webmaster 
วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 10:06:21 น.
อ่าน 151 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 - 29 เม.ย. 62 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
10 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนาย...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภู...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหลักเกณฑ...
05 ก.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>