ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 "
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายทนง องค์สันติภาพ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างให้เด็กในระดับปฐมวัยมีการพัฒนาการอย่างสมดุล ดี เก่ง มีความสุข มีความพร้อมทั้ง IQ EQ AQ ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีเด็กที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 136 คน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตน้อยและผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาตนเอง พัฒนาบุตรหลานให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับสังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดการศึกษาจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ในสังคมที่มีวุฒิภาวะเหมาะสม สามารถอยู่ภายในสังคม เคารพกฎกติกาของสังคม ซึ่งจะทำให้การอยู่ร่วมกันของสังคมสงบสุข และมีคุณภาพ วิชาความรู้และทักษะชีวิตที่นักเรียนได้รับการบ่มเพาะไปจากสถานที่แห่งนี้ จะติดตัวนักเรียนตลอดไป เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่มีวันสูญหายไปได้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนในอนาคต ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคน จงประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าต่อไปในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อใช้เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานที่ดี มั่นคง มีคุณภาพของชีวิต สมตามความตั้งใจของทุกคนและผู้ปกครองทุกท่าน
โดย : webmaster 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:57:07 น.
อ่าน 74 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
10 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนาย...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภู...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหลักเกณฑ...
05 ก.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>