ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561 "
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) “กิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ มานะพยายามจนประสบความสำเร็จ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานที่ดี และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก ให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การศึกษาระดับประถมศึกษา ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย มีความรู้ มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะของหน่วยงานต้นสังกัดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาเสมอมา จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดคุณค่าต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ด้าน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษา และเห็นความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสำเร็จของบุตรหลาน นำไปสู่การส่งเสริมให้บุตรหลานได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ในระดับปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 55 คน และระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน
โดย : webmaster 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09:53:06 น.
อ่าน 72 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักศ...
17 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
13 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกร...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับชมการถ่...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำผู้ประกอ...
07 พ.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>