ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 48 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต 8 หน่วยงาน กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และผู้แทนบริษัทวงศ์พาณิช
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนรณณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบบูรณาการ ดำเนินงานร่วมกันในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของครัวเรือน ด้วยการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้มีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ การจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล มีประกาศกำหนดเวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ โดยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามชัย กำหนดการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีการคัดแยกขยะที่สามารถขายได้มาเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ด้วยการรับซื้อขยะจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้รับซื้อคือ บริษัทวงศ์พาณิช สาขาภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14:00:36 น.
อ่าน 89 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
07 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแ...
06 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
05 มิ.ย. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>