ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุลพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาสุระกุล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิชิตสงคราม และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน กำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา ออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสนามกีฬาสุระกุล เนื่องจากสนามกีฬาสุระกุลมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล มิได้กำหนดเวลา เปิด-ปิด การใช้สนาม แต่ถือปฏิบัติให้ปิดไฟส่องสนามช่วงเวลา 20.30 น. แต่ในปัจจุบันพบผู้มาใช้สนามกีฬาตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลา 24.00 น.-03.00 น. และช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป มีประชาชนบางรายเข้าไปวิ่งในสนามหญ้า และนำรถจักรยานยนต์เข้าไปในลู่วิ่งสนามกีฬา (ลู่ยางสังเคราะห์) ดังนั้น จึงได้ประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสนาม เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ในการนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และการดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ.2560 ซึ่งวัตถุประสงค์การใช้สนามกีฬาสุระกุล เพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา และกรีฑาของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน สมาคมต่างๆ และจัดการแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้ประสงค์จะขอใช้หรือขอเช่าสนามกีฬาสุระกุล ให้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายก อบจ.ภูเก็ต ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันและเวลาราชการล่วงหน้าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งผู้ขอใช้สนามกีฬาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้สนามวันละ 5,000 บาท อัตราค่ากระแสไฟฟ้าส่องสนาม ชั่วโมงละ 1,500 บาท โดยการใช้ไฟฟ้าคราวละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ค่าจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณในสนามและอัฒจันทร์ ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมข้อกำหนดเวลา เปิด-ปิด สนามกีฬาสุระกุล ในระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และการดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ.2560 โดยกำหนดเปิดสนามเวลา 05.00 น. และปิดสนามเวลา 22.00 น.
โดย : webmaster 
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:57:08 น.
อ่าน 133 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเ...
16 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
14 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
14 ส.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>