ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้สูงอายุทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการมูลนิธิอื่นๆ พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์พยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ประเทศไทย” ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงมีให้แก่พสกนิกรชาวไทย พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านสังคมสงเคราะห์และพระราชกรณียกิจที่ควรค่าแก่การรำลึกถึง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดย แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แนะนำและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ โดย จัดหางานจังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 16:26:36 น.
อ่าน 70 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
21 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บ...
19 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
18 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน Intern...
15 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโรด...
12 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>