ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย) ประจำปี 2561 โดย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวนประมาณ 300 คน
นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน” นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดี และกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจินดา บุญจันทร์ กรรมการบริหารสถาบันองค์กรมหาชน บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง” นายสมเพ็ชร์ สุกใส พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง บรรยายหัวข้อเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง” และนายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ สาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
โดย : webmaster 
วันที่ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 10:02:06 น.
อ่าน 146 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
10 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนาย...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภู...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหลักเกณฑ...
05 ก.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>