ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณากระบวนงานที่จะปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ตามประกาศ อบจ. เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ อบจ.ภูเก็ต กระบวนงานบริการ 8 กระบวนการ ได้แก่ 1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม 2.การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 3.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 4.การช่วยเหลือสาธารณภัย งานบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ งานบริการรถบรรทุกน้ำ งานบริการรถบรรทุกศพ 5.ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 6.ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ (ผู้โดยสาร) การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมจอดเรือ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการจอดรถ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมรถขนส่งสัมภาระ 7.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการยืมหนังสือ 8.การขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งานโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต”
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:47:26 น.
อ่าน 90 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ข่าวล่าสุด
 รพ. อบจ.ภูเก็ต รับมอบถุงผ...
22 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
22 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิท...
20 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>