ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงาน ณ สตูล-สงขลา-พัทลุง 1-4 ก.ค.61พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงาน ณ สตูล-สงขลา-พัทลุง 1-4 ก.ค.61 "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงาน ณ สตูล-สงขลา-พัทลุง 1-4 ก.ค.61
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชน คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลาม (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 โดยฝึกอบบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต และศึกษาดูงานในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน รวมถึงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบสุข สันติสุข ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง, มัสยิดกลางจังหวัดสตูล และมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากวิทยากรและจากประสบการณ์จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมัสยิดในด้านต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน และสังคม
โดย : webmaster 
วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:03:37 น.
อ่าน 82 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงาน ณ สตูล-สงขลา-พัทลุง 1-4 ก.ค.61
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
14 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
14 ก.พ. 2562
 รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผ...
11 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิ...
11 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ...
07 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>