ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รวมทั้งหมด 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สังกัดสถานีตำรวจภูธรป่าตอง และ ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน สังกัดสถานีตำรวจภูธรฉลอง มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติด ทำให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกิดความเข้มแข็งและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดภูเก็ตให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดกิจกรรมอบรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” ขึ้นในครั้งนี้ โดยดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไปของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต และตามยุทธศาสตร์การของพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมกระบวนการเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย : webmaster 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:09 น.
อ่าน 65 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “สมานฉันท์ประชาชนพ้นภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
ข่าวล่าสุด
 ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิท...
20 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วั...
19 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายราชสัก...
19 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>