ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2561 “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2561 “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก” "
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2561 “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต ปี 2561 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้เน้นลดการใช้พลาสติก ตามคำขวัญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่ว่า “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างกระแสสังคมภูเก็ตให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกให้ลดลง ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการนำพลาสติกที่มีนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือจะปฏิเสธการใช้พลาสติก (Refuse) โดยการนำภาชนะทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ พลาสติกโยง…ในชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การจัดการขยะพลาสติก นิทรรศการแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเล การแสดงผลงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นิทรรศการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ไบโอดีเซล ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:31:53 น.
อ่าน 106 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 2.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2561 “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมฉล...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานตามโ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
14 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>