ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจป่าตอง และนายชาคริต พลบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จำนวน 123 คน และครู จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สถานศึกษา เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนจึงมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน โดยสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขทุกชนิด ให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาของเรา ในการนี้ เชื่อมั่นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้แนวทางการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณท่านวิทยากร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดไปด้วยกัน”.
โดย : webmaster 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:46:52 น.
อ่าน 144 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
21 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บ...
19 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
18 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงาน Intern...
15 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโรด...
12 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>