ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด "
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ และนายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต”
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชุมชน ท้องถิ่น และการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเป็นกลุ่มพลังที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่างๆ ของโรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ ให้มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนของจังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:44:11 น.
อ่าน 143 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
ข่าวล่าสุด
 ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิท...
20 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วั...
19 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายราชสัก...
19 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>