ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” "
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0”
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรอยัลปาล์ม ฮอล โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะทำงานศูนย์เครือข่าย Clinic Center เครือข่าย อปท. ในจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจฯ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในจังหวัด ตัวแทนประชาชนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของคณะทำงานฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการและตัวแทนประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดย : webmaster 
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:40:06 น.
อ่าน 159 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครง...
16 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแ...
14 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
11 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Ki...
10 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสัมมนาก...
09 ม.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>