ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
เมื่อวันวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลด้วย ส่งผลให้ในห้วงเวลาดังกล่าว มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางด่วนสายต่างๆ และการเดินทางทางเรือเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นช่วงที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลสูงมากขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยการบูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่าย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลประเมินผลในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตและกำหนดแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดภูเก็ต 6 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การตั้งด่านชุมชน และการตั้งจุดบริการประชาชน 2. มาตรการลดความเสี่ยงด้านถนน โดยการขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 หากไม่เสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมายเตือนให้ชัดเจน 3. มาตรการลดความเสี่ยงด้านยานพาหนะ กำหนดมาตรการหรือแนวทางกำกับดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ และตรวจสภาพรถ 4. มาตรการกู้ชีพ กู้ภัย การเตรียมความพร้อมด้านแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ภัย เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด การตรวจสอบท่าเรือ โป๊ะ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย 6. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง
โดย : webmaster 
วันที่ 04 เมษายน 2561 เวลา 16:57:22 น.
อ่าน 136 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ข่าวล่าสุด
 รพ. อบจ.ภูเก็ต รับมอบถุงผ...
22 มี.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
22 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธ...
21 มี.ค. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิท...
20 มี.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>