ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม การออกร้าน OTOP อาหารอร่อยของจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอรูปแบบของงานในภาพรวม รูปแบบฉากเวที และรูปแบบลานศิลปวัฒนธรรมพร้อมกิจกรรมการแสดงในลานวัฒนธรรม นำเสนอรูปแบบการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายปฏิคม, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายปฐมพยาบาล, ฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฝ่ายสถานที่, ฝ่ายเวที กิจกรรมบนเวที การแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมลานวัฒนธรรม, ฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และร้านอาหาร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ตลอดจนฝ่ายติดตามและประเมินผล
โดย : webmaster 
วันที่ 05 มีนาคม 2561 เวลา 10:54:35 น.
อ่าน 166 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีลงนามข้...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรีย...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
15 ธ.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>