ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย) "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.09 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ตลอดจนสมาคม ชมรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ตรุษจีน ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสำคัญก่อนวันตรุษจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนวันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนวันตรุษจีนทุกครอบครัวจะเตรียมการทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ และซื้อของตกแต่งประดับประดา เช่น คำอวยพร โคมไฟ โดยประดับประดาด้วยสีแดง ให้โชคดี อายุยืน ร่ำรวยดี มีความสงบสุข ประเพณีประดับประดาโคมไฟ เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะมีการประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม แต่เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมิได้ดำเนินการสืบสานประเพณีประดับโคมไฟอย่างต่อเนื่อง จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปอาจเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต การจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูประเพณีชาวจีนจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในยามค่ำคืนในห้วงของการจัดงานตรุษจีน เพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลโคมไฟและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การประดับประดาตกแต่งเมืองด้วยประติมากรรมโคมไฟ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 3 จุด คือ บริเวณวงเวียนสุริยเดช วงเวียนสุรินทร์ และสี่แยกพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ (ป่างเตงโห่ย) ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม “Work shop การประดิษฐ์โคมไฟ” จัดกิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับโคมไฟ ในขบวนแห่พิธีเปิดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “สังสรรค์ หยวนเซียว” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) วันที่ 2 มีนาคม 2561 ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน นิทรรศการความเป็นมาของหยวนเซียว นิทรรศการของห้องเรียนขงจื้อ และงานสังสรรค์ชมพระจันทร์กินขนมอี๋ @ สวน 72 การจัดงานในปีนี้ เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
โดย : webmaster 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:37:11 น.
อ่าน 122 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมฉล...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานตามโ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
14 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>