ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ม. 7 ต.รัษฎาพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ม. 7 ต.รัษฎา "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ม. 7 ต.รัษฎา
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning และพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ตามที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบาดการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ในเขตพื้นที่หมู่ 4 หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ 4 ชุมชน (ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2, ชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนนรหัส) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น พบว่าพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และได้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย จึงต้องมีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไปยังเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ และในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ทางฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จึงจัด Big Cleaning และพ่นละอองฝอย (ULV) ในบริเวณที่เกิดการระบาด ลงควบคุมโรคในพื้นที่ดังกล่าว
โดย : webmaster 
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:56:44 น.
อ่าน 141 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ม. 7 ต.รัษฎา
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครง...
16 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแ...
14 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
11 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Ki...
10 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสัมมนาก...
09 ม.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>