ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ สนช. ประชุมสรุปปัญหาภาพรวมของ จ.ภูเก็ต เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ สนช. ประชุมสรุปปัญหาภาพรวมของ จ.ภูเก็ต เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ สนช. ประชุมสรุปปัญหาภาพรวมของ จ.ภูเก็ต เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม คอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเอก ดนัย มีชูเวท นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ละคณะได้ออกไปปฏิบัติภารกิจในแต่ละพื้นที่ตามกลุ่มประเด็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาด ปัญหาด้านการวางผังเมือง การคมนาคม และปัญหาอุทกภัย ปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข ในวันนี้ ทางจังหวัดได้นำเสนอปัญหาสำคัญของจังหวัดและปัญหาเร่งด่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมถกแถลงปัญหาของจังหวัดร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ ตามประเด็นดังกล่าว ซึ่งจุดยืนของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก การสร้างเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ในระดับนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดย : webmaster 
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:38:57 น.
อ่าน 116 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ สนช. ประชุมสรุปปัญหาภาพรวมของ จ.ภูเก็ต เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมฉล...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานตามโ...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
14 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>