ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ภูเก็ต พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้น 2 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ กล่าวแนะนำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผลงานของรัฐบาล นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการที่สำคัญของรัฐบาล และร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวน 600 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมสะท้อนปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้นำข้อมูลไปสู่การแก้ไขต่อไป
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แบ่งคณะลงพื้นที่ต่างๆ รวม 5 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง คณะที่ 2 รับฟังสภาพปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ณ เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต คณะที่ 3 รับฟังสภาพปัญหาด้านการวางผังเมืองคมนาคม Smart City และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ณ เทศบาลนครภูเก็ต คณะที่ 4 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง และคณะที่ 5 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธาณสุขในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากการพบปะรับฟังปัญหาประชาชน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังได้แบ่งคณะลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ รวม 2 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะที่ 2 รับฟังปัญหาของกลุ่มสตรีในจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการหารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการจัดระเบียบด้านการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาการวางผังเมือง การคมนาคม และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาด้านบูรณาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต และปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเป้าหมายที่ว่า “สะท้อนปัญหา นำพาแก้ไข ห่วงใยประชาชน” โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2557 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว จำนวน 50 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 51 โดยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ 75 ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น 10,490 ราย สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จำนวน 8,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.88 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.12
โดย : webmaster 
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:46:16 น.
อ่าน 133 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
20 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครง...
11 ก.พ. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตั...
11 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
07 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมน...
07 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>