ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อการปรับปรุงวัดพระนางสร้าง พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อการปรับปรุงวัดพระนางสร้าง "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อการปรับปรุงวัดพระนางสร้าง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. ที่วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง และพระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง คณะสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วมประกอบพิธี
สำหรับในวันนี้เป็นการบวงสรวงด้วยพิธีพราหมณ์และพุทธก่อนทำการปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้าย และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย รูปปั้นหลวงพ่อแช่ม, เจดีย์ 7 ชั้น, รูปปั้นยักษ์ชาย – หญิง, รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม, รูปปั้นตุ๊กตาจีนและตัวอาคา, เก๋งจีนสองหลัง, รูปปั้นพระนางมัสสุหรี, รูปปั้นพระพิฆเนศ, รูปปั้นพระนางเลือดขาว (ยืนด้านนอก) และรูปปั้นสัญลักษณ์ ศาสนาอื่นๆ, รูปปั้นพระนั่งบนหลังเสือ , รูปปั้นเรือหงษ์หน้าศาลาการเปรียญ, ซุ้มและที่ประดิษฐานพระประจำวันรอบโบสถ์, ตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 9 หน้าซุ้มประตู, อาคารเรียนเก่า (ที่พักคนงาน ), กำแพงด้านหน้า 3 จุด, ห้องทำงานของคนงาน, อาคารที่ทำการสภาตำบลและลานคอนกรีต และบันไดขึ้นพระนอน โดยทั้ง 17 รายการ จะมีการปรับปรุงใน 3 ลักษณะ คือ 1.การย้ายออก เช่น รูปปั้นต่างๆ ซึ่งหากมีผู้ใดหรือหน่วยงานมีความประสงค์จะรับไปประดิษฐานไว้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ลักษณะที่ 2 คือ รื้อหรือ ทุบทำลาย ส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ส่วนฐานของเจ้ารูปปั้นแม่กวนอิม และรูปปั้นตุ๊กตาจีนโดยรอบ, ฐานที่ตั้งของพระนางมัสสุหรี, เจดีย์ 7 ชั้น รวมทั้งองค์หลวงพ่อแช่ม และลักษณะที่ 3 คือ ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม เช่น กำแพง ซุ้มประตู ต่างๆ ซึ่งหลายฝ่ายได้เร่งหาแนวทางแก้ไขก่อนเร่งดำเนินการ ในเบื้องต้นจะมีการเคลื่อนย้ายบางส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายออกก่อน เช่นรูปปั้นต่างๆ ที่มีการแจ้งความประสงค์ขอรับไว้แล้ว ก่อนจะให้นำเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการในวันจันทร์ที่ 15 มกราคมนี้ รวมถึงองค์หลวงพ่อแช่ม และเจดีย์ 7 ชั้น ซึ่งในวันจันทร์นี้ จะเริ่มดำเนินการรื้อถอน ซึ่งทั้งสองรายการมีความสูงจะต้องให้มีการตั้งนั่งร้านคลุมผ้าใบมิดชิด และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย สำหรับองค์หลวงพ่อแช่มนั้น คณะกรรมการสรุปให้มีการรื้อถอน เนื่องจากที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า อยู่ในพื้นที่เขตของโบราณสถานของกรมศิลปากร และไม่มีการออกแบบให้ถูกต้อง และนอกจากนี้ยังพบรอยร้าวโดยรอบฐานองค์พระ เสี่ยงที่จะพังทลาย จึงต้องทำการรื้อถอนทั้งหมด ทั้งนี้ ในการปรับทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง คณะกรรมการได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า 17 รายการในวันนี้ ระยะที่ 2 จะมีการจัดระเบียบความเหมาะสมภายในวัดทั้งหมด และวางแผนจัดทำมาสเตอร์แปลนการพัฒนา และบูรณะวัดทั้งหมด เพื่อเรียกความศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาสู่วัดอีกครั้ง
โดย : webmaster 
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13:49:15 น.
อ่าน 138 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อการปรับปรุงวัดพระนางสร้าง
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต คว้าเหรียญเงิน...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการหน...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
15 ธ.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>