ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดภูเก็ต พร้อมปล่อยแถวขบวนรถจากส่วนราชการต่างๆ ออกปฏิบัติงาน โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.วิทูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำ เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วม
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีการเฉลิมฉลองกันมากและยังเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนถือโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติและมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกําหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่ และเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการขับขี่ยานพาหนะติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถเก๋ง โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ คือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธิ และเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ผู้นำท้องที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมมือกันบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ 1. ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. สัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอด 7 วัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ และขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า “ชีวิตจะอยู่รอดและปลอดภัย ถ้าทุกคนใส่ใจในกฎจราจร” ด้าน นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ โดยตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 11 จุด จุดตรวจรอง 9 จุด และจุดบริการ 10 จุด เพื่อกวดขันวินัยจราจร และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชุมชนจัดตั้งจุดสกัดภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อตรวจตราและป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน/หมู่บ้านอันเป็นมาตรการลดความสูญเสีย ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10:21:41 น.
อ่าน 185 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครง...
16 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแ...
14 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
11 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Ki...
10 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสัมมนาก...
09 ม.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>