ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการดำเนินงาน, คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ, คณะกรรมการฝ่ายของขวัญของรางวัล, คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการฝ่ายสถานที่, คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล, คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและรักษาความสงบเรียบร้อย, คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “พระทรงสถิตในใจนิรันดร์ ถวายอภิวันท์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด, ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต การมอบเกียรติบัตร “โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย มีคุณธรรม” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเกมความรู้ กิจกรรมเกมนันทนาการ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ บนเวที เป็นต้น
โดย : webmaster 
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10:09:11 น.
อ่าน 170 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครง...
16 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแ...
14 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
11 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Ki...
10 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสัมมนาก...
09 ม.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>