ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม
ในการนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการกิจกรรมเชิดชูคนดีของจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมถึงผู้สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดระเบียบท่าเทียบเรือต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว ความคืบหน้าการบริหารจัดการ Lift Guard การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ และโครงการ 9101 ตามรอยพ่อปลูกเมล่อนญี่ปุ่นในโรงเรือน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงโครงพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือรัษฎาในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วว่า ได้มีการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 40 ตัว และในอนาคตมีโครงการจะเพิ่มจำนวน CCTV อีกหลายจุดของท่าเทียบเรือเพื่อให้มีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ ได้เพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ระบบไม้กั้นเปิดปิดอัตโนมัติ ทางเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ การแสกนบัตรประชาชน การขึ้นทะเบียนของรถตู้ รถแท็กซี่ ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร เพิ่มถังขยะ และเพิ่มความถี่รถบริการเก็บขยะทุกวัน การกั้นบริเวณรอบอาคารเข้า-ออก ผู้โดยสาร และงานปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนั้น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือฝั่งขวา ขุดบ่อน้ำและก่อสร้างหอถังสูง การซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ ปรับปรุงทางเดินและลดความลาดชันบนสะพานท่าเทียบเรือ ปรับปรุงสำนักงานท่าเทียบเรือ ส่วนโครงการที่กำลังจะปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โครงการซ่อมแซมโป๊ะฝั่งซ้าย และการติดตั้งกล้อง CCTV ปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโนบายจัดระเบียบท่าเทียบเรือนักท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีการแสดงตัวตนก่อนการขึ้น-ลงเรือ และตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวและมีนโยบายเร่งด่วนให้ดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวใหม่ เนื่องจากปัจจุบันโป๊ะเทียบเรือมีให้บริการไม่เพียงพอและเพื่อให้เรือสปีดโบ๊ทที่จอดเทียบชายหาด รับ-ส่งผู้โดยสารในปัจจุบันจะต้องไปใช้บริการโป๊ะเทียบเรือทั้งหมด ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนเรือหรือแสดงตัวตนของผู้โดยสารขณะขึ้น-ลงด้วย นายเสถียร กล่าวต่อในส่วนของโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ว่า ขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยชายฝั่งออกเป็นแต่ละแนวชายหาด เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดไปแล้ว จำนวน 7 แนวชายหาด เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ชายหาดในหาน จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 6 คน ชายหาดยะนุ้ย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 2 คน ชายหาดกมลา จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 7 คน ชายหาดป่าตอง จำนวน 7 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 21 คน ชายหาดสุรินทร์ จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 6 คน ชายหาดบางเทา จำนวน 5 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 11 คน หาดในทอน จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 5 คน และชายหาดไม้ขาว จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 5 คน รวมจุดปฏิบัติงาน 24 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 63 คน สำหรับหาดกะตะ หาดกะรน และหาดในยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) วงเงินงบประมาณ 16,500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้าง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย : webmaster 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:31:13 น.
อ่าน 197 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต คว้าเหรียญเงิน...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการหน...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
15 ธ.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>