ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราชพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬางกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2349 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเสด็จสรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงโปรดให้ยกเลิกทาส ระบบศักดินา ประเพณีการหมอบคลานเข้าเฝ้าฯ ยกเลิกระบการไต่สวน โดยวิธีการทรมานต่างๆ ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา มาเป็นการจัดตั้งกระทรวงต่างๆ เพื่อแยกงานมิให้ซ้ำซ้อนกัน และทรงโปดให้จัดแบ่งหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทรงโปรดให้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ท่าฉลอม เพื่อทดลองให้ราษฎรได้ปกครองและบริหารตนเอง อันเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน ทรงโปรดให้ก่อตั้งกิจการรถไฟ และกิจการไปรษณีย์ โทรเลข ทรงโปรดให้สร้างและทำนุบำรุงคูคลอง ถนนหนทางต่างๆ ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาล “วังหลัง” ซึ่งต่อมาคือ “ศิริราชพยาบาล” และทรงโปรดให้รวมการพยาบาลทั้งปวง จัดตั้งเป็นกรมพยาบาล โดยมีการขยายบริการสาธารณสุขให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ และทรงโปรดให้จัดสร้างระบบประปาขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดา เปิดโอกาสให้มีการชิงทุนเล่าเรียนหลวง และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน ทรงโปรดให้ยกเลิกการเก็บภาษีแบบนายอากรผูกขาด และให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงส่งเสริมการค้าของประเทศ ทรงโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงโปรดให้จัดตั้งกงสุลไทยประจำเมืองสำคัญในต่างประเทศ เป็นต้น
โดย : webmaster 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10:53:02 น.
อ่าน 174 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีลงนามข้...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรีย...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “B...
11 ธ.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>