ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD "
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นาวาเอกปรีชา รัตนสำเนียง ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน นายบุญมา เอี่ยบทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและมอบประกาศนียบัตร
นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า “การฝึกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ด ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 วัน ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาร่างกาย เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายฝั่ง ตลอดของการฝึกอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง จึงมีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำได้อย่างถูกวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 26 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ทัพเรือภาคที่ 3 และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต รอง ผ.อ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาด 7 แห่ง ทำให้การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์” ด้าน พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยเหลือให้คำแนะนำ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่องานของทางราชการเป็นอย่างดี ขอชมเชยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ขอถือโอกาสนี้ ฝากข้อคิดให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ LIFE GUARD ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว จากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด อัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย : webmaster 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10:30:53 น.
อ่าน 222 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีลงนามข้...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรีย...
15 ธ.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
15 ธ.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>