ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อพิจาณาปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่าพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อพิจาณาปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า "
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อพิจาณาปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560 เพื่อปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ดังกล่าว
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกองกิจการขนส่งได้เสนอโครงการเพื่อของบพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,486,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองพร้อมระบบ งบประมาณ 5,900,000 บาท โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้ายมือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 4,928,000 บาท และโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 29,288,000 บาท ในการนี้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2560 ว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร สำหรับการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง) พร้อมระบบ มีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 จุด 32 กล้อง ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) จำนวน 5 กล้อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 27 กล้อง ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CU) แบบ 6 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวน 1 หน่วย อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ตัว อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 6 ช่องสัญญาณ จำนวน 5 ตัว เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 Kva จำนวน 2 ตัว ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 27U จำนวน 1 ตู้ ระบบสายสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน 6 ตู้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจุดติดตั้งจะเป็นบริเวณริมหาด บริเวณถนนและลานจอดรถ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบริเวณอาคารมารีน่า
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:42:25 น.
อ่าน 294 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อพิจาณาปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเรือมารีน่า
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเ...
02 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต มอบหน้ากากอนาม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
29 มิ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>