ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจบริการประชาชน

หน้าแรก » ภารกิจบริการประชาชน » อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) เพื่อจัดระบบบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน รองรับการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต อันเป็นการลดปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนให้บริการรถโดยสารฟรีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมิได้หวังผลกำไร โดยการบริหารจัดการขนส่งประจำทางที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน อบจ.ภูเก็ต ได้บริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สาย 4 เส้นทาง โดยจัดให้มีรถวิ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ของทุกวัน ประกอบด้วย สายที่ 1 ได้แก่ สายที่ 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชีป-ตลาดใหม่มุมเมือง ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – ตลาดสดดาวน์ทาวน์ภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 80 เที่ยวต่อวัน สายที่ 3 สะพานหิน-เกาะสิเหร่ ไม่น้อยกว่า 72 เที่ยวต่อวัน โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15 บาทตลอดสายและยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางให้แก่นักเรียนนักศึกษา สำหรับการควบคุมการเดินรถนั้น ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการเดินรถขนส่งประจำทางทุกคัน เพื่อติดตามการทำงานของรถ และแนะนำข้อมูลการใช้รถมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการเดินรถให้มีประสิทธิภาพขึ้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายบริหาร และกำกับควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการรถขนส่งประจำทางตามข้อบัญญัติ อบจ. เรื่อง การดำเนินกิจการขนส่งประจำทาง พ.ศ.2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร ประชาชนสามารถสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งประจำทางได้ทุกวัน อีกทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรถขนส่งประจำทาง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินรถขนส่งประจำทาง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:59:43 น.
อ่าน 359 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต นำรถกระเช้าช่ว...
10 ก.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค...
09 มิ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุ...
07 มิ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต พัฒนาสวนสาธารณ...
19 ม.ค. 2561
 ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สว...
21 ธ.ค. 2560
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหม...
22 พ.ค. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบั...
09 ต.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำใ...
12 พ.ค. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ให้บริการห้องส...
11 ก.ค. 2559
 อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องตัดหญ...
11 ก.ค. 2559<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>