ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตาม/นิเทศให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตาม/นิเทศให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 "
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตาม/นิเทศให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมรับฟังบรรยายสรุป “การจัดบริการด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต”
ทั้งนี้ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณ ร่วมกับคณะตรวจของสำนักงบประมาณ โดยมีประเด็นตรวจติดตาม และนิเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต และการจัดการสาธารณสุข (โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
โดย : webmaster 
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13:50:11 น.
อ่าน 173 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตาม/นิเทศให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
11 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
10 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422