ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 "
อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 56 แห่ง โดย นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ฮัจยีบัณฑิต ไชยสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1436 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ซึ่งการกำหนดเดือนรอมฎอนอาศัยการดูดวงจันทร์เป็นสำคัญ การเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก หมายถึง เป็นค่ำของวันใหม่และขึ้นเดือนใหม่ด้วย ซึ่งชาวไทยมุสลิมจะต้องถือศีลอด เป็นเวลา 1 เดือน การถือศีลอดถือเป็นหลักปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ 1 ใน 5 ประการของศาสนาอิสลาม เป็นการละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสระหว่างรุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก ไร้สาระ ละเว้นจากการประพฤติชั่วตามแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กำหนดไว้ สำหรับพิธีมอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบข้าวสารจำนวน 2 กระสอบ และอินทผลัมจำนวน 36 กล่อง ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 56 แห่ง เพื่อสนับสนุนข้าวสารและอินทผลัมให้แก่มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงของการถือศีลอด เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนา สนับสนุนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและศาสนาอิสลามให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคมไทย” ด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ประเพณีถือศีลอด เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิม เป็นการละเว้นทางร่างกาย ตลอดจนการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่ว ทั้งทางกาย วาจาและใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก เป็นเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่น อดทน และได้รู้รสชาติของความหิวโหย เพื่อพร้อมที่จะเผชิญทุกสถานการณ์ รวมทั้งจะได้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน สำหรับพิธีมอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบข้าวสารและอินผลัมให้แก่มัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 56 แห่ง เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม ขอให้อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ได้โปรดตอบรับการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เข้ารับการถือศีลอด และขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีภายใต้การคุ้มครองของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ต่อไป”.
โดย : webmaster 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 15:51:36 น.
อ่าน 796 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>