ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านกีฬา 13 รูป7003 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะมวลชนในงานกิจกรรมของดีบ้านพรุจำปา 3 รูป7002 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ยิงประตู ทต.รัษฎา 3-2 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร 1 รูป7001 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต 5 รูป3001 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน 11 รูป2001 มี.ค. 2564
  อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต 7 รูป อ่าน 51 ครั้ง51025 ก.พ. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 6 รูป16024 ก.พ. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 51 ครั้ง51015 ก.พ. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล) 26-28 ก.พ.64 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต  13 รูป อ่าน 52 ครั้ง52010 ก.พ. 2564
 ชื่นชม! น้องแอมมี่ นักเรียนชั้น ป.2 ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ “เด็กดี…มีจิตสาธารณะ เก็บขยะหลังเลิกเรียน” 2 รูป อ่าน 20 ครั้ง20009 ก.พ. 2564
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต 5 รูป มาใหม่ อ่าน 21 ครั้ง21004 มี.ค. 2564
 อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมหารือแนวทางแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน 4 รูป14002 มี.ค. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือบริหารจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3 รูป13002 มี.ค. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือบริหารจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน12002 มี.ค. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมชมงาน “หรอย ริม เล” คืนที่ 3 บรรยากาศคึกคัก ประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยคับคั่ง 4 รูป13001 มี.ค. 2564
 “หรอย ริม เล” เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต คึกคัก อบจ.ภูเก็ต หนุนจัดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 19 รูป7001 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ต.ราไวย์ 19 รูป9001 มี.ค. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปศส.19 กลุ่มงานวิจัยบทบาทแแนวทางของภาคเอกชนในการฟื้นฟูธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19”  4 รูป3001 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต 6 รูป13001 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต หนุน “ภูเก็ต...เด็ดทั้งเกาะ” กินหรอย นอนหรู ดูเล กระตุ้นท่องเที่ยวภูเก็ต 6 รูป อ่าน 49 ครั้ง49025 ก.พ. 2564
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน 203 ครั้ง203022 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  2 รูป อ่าน 128 ครั้ง128006 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  2 รูป อ่าน 96 ครั้ง96025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ แพปลาโอเชี่ยน และแพปลา ป.พิชัย ตำบลรัษฎา 1 รูป อ่าน 43 ครั้ง43025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 2 รูป อ่าน 482 ครั้ง482012 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 4 รูป อ่าน 168 ครั้ง168008 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 90 ครั้ง90007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 78 ครั้ง78007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 84 ครั้ง84005 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต อ่าน 89 ครั้ง89001 พ.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รองนายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือรัษฎา มาใหม่4004 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต 6 รูป อ่าน 60 ครั้ง60023 ก.พ. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 17444 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 8108 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7744 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 5500 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 4006 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 2949 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2766 ครั้ง12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้... 4 รูป อ่าน 2747 ครั้ง18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง กา... 4 รูป อ่าน 2672 ครั้ง22 พ.ค. 2555
 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก... 5 รูป อ่าน 2656 ครั้ง21 ธ.ค. 2563
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422