ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อหารือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน จ.ภูเก็ต 5 รูป4018 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 3 รูป17015 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการศึกษาในสังกัด 5 รูป อ่าน 53 ครั้ง53030 ส.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus) 1 รูป อ่าน 51 ครั้ง51021 ก.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อสนับสนับสนุนการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต  5 รูป อ่าน 53 ครั้ง53008 ก.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ภูเก็ต  5 รูป อ่าน 55 ครั้ง55009 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต 8 รูป อ่าน 77 ครั้ง77007 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าคลอก เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย 3 รูป อ่าน 73 ครั้ง73024 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 9 รูป อ่าน 80 ครั้ง80018 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 9 รูป อ่าน 58 ครั้ง58017 พ.ค. 2564
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ หารือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 5 รูป5022 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้ารอบสุดท้าย ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  2 รูป6021 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบครบวงจร  5 รูป12018 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test Kit) จำนวน 1,000 ชุด 3 รูป7018 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบชุดปลอดเต็นท์ความดันลบจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต 2 รูป6018 ก.ย. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ รายงานประชาชน” 2 รูป15017 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชนให้บริการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 6 รูป16017 ก.ย. 2564
 คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมคลินิกอุ่นใจ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่ 2 รูป อ่าน 22 ครั้ง22016 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) 25 รูป10016 ก.ย. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน  2 รูป6016 ก.ย. 2564
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน 644 ครั้ง644022 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  2 รูป อ่าน 205 ครั้ง205006 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  2 รูป อ่าน 196 ครั้ง196025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ แพปลาโอเชี่ยน และแพปลา ป.พิชัย ตำบลรัษฎา 1 รูป อ่าน 131 ครั้ง131025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 2 รูป อ่าน 604 ครั้ง604012 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 4 รูป อ่าน 329 ครั้ง329008 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 144 ครั้ง144007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 133 ครั้ง133007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 153 ครั้ง153005 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต อ่าน 154 ครั้ง154001 พ.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 3 รูป2022 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบในการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก Take PINTO พร้อมลงนาม MOU ภายใต้โครงการการจัดการและลดขยะพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจจังหวัดภูเก็ต 2 รูป0022 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังสรรพากรจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19  3 รูป1021 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 3 รูป1021 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 3 รูป7018 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว 4 รูป11017 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคโควิด-19  2 รูป5015 ก.ย. 2564
 ส่งมอบข้าวสารมัสยิดอัลมาดีนะห์ (สะพานร่วม) 1 รูป16013 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19  2 รูป6013 ก.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19  3 รูป3013 ก.ย. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 18720 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 8704 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7972 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 5652 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 4178 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก... 5 รูป อ่าน 4150 ครั้ง21 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 3117 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้... 4 รูป อ่าน 2889 ครั้ง18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2873 ครั้ง12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง กา... 4 รูป อ่าน 2781 ครั้ง22 พ.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422