ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
.::องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต::. : สถิติการเข้าชม

.::องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต::. : สถิติการเข้าชม

We received 4128985 page views since July 2009
วันนี้: 16/10/2019

เดือนที่สถิติผู้ชมสูงสุด: JUNE 2019 (163048 จำนวนครั้งที่อ่าน)
วันที่สถิติผู้ชมสูงสุด: 1 JUNE 2019 (19845 จำนวนครั้งที่อ่าน)
ชั่วโมงที่สถิติผู้ชมสูงสุด: 04:00 - 04:59 เมื่อ JULY 2, 2013 (2658 จำนวนครั้งที่อ่าน)

[ กลับไปที่สถิติเบื้องต้น ]


สถิติประจำปี

ปีจำนวนหน้าที่แสดง
2009 (123220)
2010 (1063979)
2011 (1415248)
2012 (709914)
2013 (990101)
2014 (756631)
2015 (552816)
2016 (657556)
2017 (345133)
2018 (675322)
2019 (1011699)


สถิติประจำเดือน 2019

เดือนจำนวนหน้าที่แสดง
JANUARY (80229)
FEBRUARY (67168)
MARCH (68061)
APRIL (91112)
MAY (91793)
JUNE (163048)
JULY (116264)
AUGUST (136638)
SEPTEMBER (126114)
OCTOBER (71271)
NOVEMBER (0)
DECEMBER (0)


สถิติประจำวัน OCTOBER, 2019

วันจำนวนหน้าที่แสดง
1 4.759% (3392)
2 8.104% (5776)
3 5.780% (4120)
4 5.472% (3900)
5 5.427% (3868)
6 4.603% (3281)
7 5.848% (4168)
8 5.658% (4033)
9 9.844% (7016)
10 5.347% (3811)
11 6.344% (4522)
12 6.567% (4681)
13 6.753% (4813)
14 7.195% (5128)
15 7.536% (5371)
16 4.757% (3391)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


สถิติประจำชั่วโมง OCTOBER 16, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.747% (161)
01:00 - 01:59 4.629% (157)
02:00 - 02:59 4.010% (136)
03:00 - 03:59 4.158% (141)
04:00 - 04:59 3.361% (114)
05:00 - 05:59 3.568% (121)
06:00 - 06:59 3.391% (115)
07:00 - 07:59 4.246% (144)
08:00 - 08:59 5.691% (193)
09:00 - 09:59 4.895% (166)
10:00 - 10:59 4.570% (155)
11:00 - 11:59 7.519% (255)
12:00 - 12:59 4.747% (161)
13:00 - 13:59 4.069% (138)
14:00 - 14:59 5.101% (173)
15:00 - 15:59 5.426% (184)
16:00 - 16:59 4.718% (160)
17:00 - 17:59 5.249% (178)
18:00 - 18:59 5.603% (190)
19:00 - 19:59 4.393% (149)
20:00 - 20:59 5.160% (175)
21:00 - 21:59 0.737% (25)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ ย้อนกลับ ]
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>