ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562
         วารสารประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2561
         วารสารประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2559ปีงบประมาณ 2560
         วารสารประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2559
         วารสารประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2559          วารสารประจำเดือน เม.ย.-พ.ค 2560
         วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558          วารสารประจำเดือน ก.พ.-มี.ค 2560
ปีงบประมาณ 2557ปีงบประมาณ 2558
         วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2557
         วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2557          วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2558
         วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557         วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2558
         วารสารประจำเดือนเมษายน 2557          วารสารประจำเดือนเมษายน 2558
         วารสารประจำเดือนมีนาคม 2557          วารสารประจำเดือนมีนาคม 2558
         วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557          วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
         วารสารประจำเดือนมกราคม 2557          วารสารประจำเดือนมกราคม 2558
         วารสารประจำเดือนธันวาคม 2556
         วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
         วารสารประจำเดือนตุลาคม 2556
ปีงบประมาณ 2555ปีงบประมาณ 2556
         วารสารประจำเดือนกันยายน 2555          วารสารประจำเดือนกันยายน 2556
         วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2555          วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2556
         วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2555          วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2556
         วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2555          วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2556
         วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2555          วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2556
         วารสารประจำเดือนเมษายน 2555          วารสารประจำเดือนเมษายน 2556
         วารสารประจำเดือนมีนาคม 2555          วารสารประจำเดือนมีนาคม 2556
         วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555          วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
         วารสารประจำเดือนมกราคม 2555          วารสารประจำเดือนมกราคม 2556
         วารสารประจำเดือนธันวาคม 2554          วารสารประจำเดือนธันวาคม 2555
         วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2554          วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
         วารสารประจำเดือนตุลาคม 2554          วารสารประจำเดือนตุลาคม 2555
ปีงบประมาณ 2553ปีงบประมาณ 2554
         วารสารประจำเดือนกันยายน 2553          วารสารประจำเดือนกันยายน 2554
         วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2553          วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2554
         วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2553          วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2554
         วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2553          วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2554
         วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2553          วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2554
         วารสารประจำเดือนเมษายน 2553          วารสารประจำเดือนเมษายน 2554
         วารสารประจำเดือนมีนาคม 2553          วารสารประจำเดือนมีนาคม 2554
         วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553          วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
         วารสารประจำเดือนมกราคม 2553          วารสารประจำเดือนมกราคม 2554
         วารสารประจำเดือนธันวาคม 2552         วารสารประจำเดือนธันวาคม 2553
         วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2552          วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
         วารสารประจำเดือนตุลาคม 2552         วารสารประจำเดือนตุลาคม 2553
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422