ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
การคัดเลือกครูสอนดี
กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกครูสอนดี
        การคัดเลือครูสอน อ่านต่อ
        การสนับสนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น อ่านต่อ
        การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ อ่านต่อ
        โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์-เชิดชู-ยกย่อง-ครูสอนดี อ่านต่อ
        เจตนารมณ์และความเป็นมาของ “ครูสอนดี” อ่านต่อ
        ถิ่น” กับแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส อ่านต่อ
        บทบาทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา_วิทยา อ่านต่อ

คู่มือการคัดเลือกครูสอนดี
         คู่มือการคัดเลือกครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดีประจำปี ๒๕๕๔ อ่านต่อ
         คู่มือแนวทางคัดเลือกคณะกรรมการแต่งตั้งครูสอนดี อ่านต่อ
         แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น อ่านต่อ
         แนวทางสนับสนุนจังหวัดโครงการครูสอนดี๔ อ่านต่อ
         แนวทางสนับสนุนจังหวัดโครงการเด็กด้อยโอกาส อ่านต่อ
         แนวทางสนับสนุนจังหวัดโครงพัฒนาทักษะ อ่านต่อ
         สรุปสาระสำคัญของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา อ่านต่อ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>