ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
การบริหารจัดการสนามกีฬา
         การบริหารจัดการสนามกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามกีฬา
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก พ.ศ. 2564
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลรัษฎา พ.ศ. 2557
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามกีฬาหาดสุรินทร์ พ.ศ. 2556
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามเทนนิส พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2559
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต (โรงเรียนบ้านลิพอน) พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560
         ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560
         ระเบียบคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อบจ.สปอร์ตคลับ พ.ศ. 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬา
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลรัษฎา
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต (โรงเรียนบ้านลิพอน)
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อบจ.สปอร์ตคลับ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422