ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204
โทรสาร 076-210422
pr@phuketcity.org


ดู องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ส่ง E-mail ถึง อบจ.ภูเก็ต

ชื่อ-สกุล :
อีเมล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เรื่อง :
เนื้อเรื่อง :
ไฟล์แนบ :
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
    หน้าห้องนายก อบจ. 076-218109
-
    หน้าห้องรองนายก อบจ. คนที่ 1 076-356023
-
    หน้าห้องรองนายก อบจ. คนที่ 2 076-214492
-
    หน้าห้องปลัด อบจ. 076-211553
-
    สำนักปลัด 076-356024 076-210422
        - ฝ่ายบริหารงานบุคคล 076-210104
-
        -ฝ่ายพัฒนาสังคม 076-210105
-
    กองกิจการสภา 076-210421 076-210421
    กองแผนและงบประมาณ 076-213712 076-356027
    กองคลัง 076-211866
-
        -ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 076-214523
-
    กองช่าง 076-213711 076-213711
    กองแผนและงบประมาณ 076-213712 076-356027
    กองพัสดุและทรัพย์สิน 076-221164 076-356025
    กองสาธารณสุข 076-354820 076-354821
    กองกิจการสภา 076-210421 076-210421
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 076-215752 076-215750
    กองการท่องเที่ยวและกีฬา 076-217087 076-217087
    กองกิจการขนส่ง 076-210807 076-210806
    หน่วยตรวจสอบภายใน 076-217165
-
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 076-211877
-
    โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 076-358888
-
    ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล 076-393584
-
    สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1555
-
    สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 076-383907
-

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>