ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อระวังความปลอดภัยแก่ประชาชน มาใหม่ 3 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ ร้านอาหารภูเก็ตซีฟู้ด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนนักกีฬา จ.ภูเก็ต ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 มาใหม่ 2 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้โอวาทในพิธีส่งนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 (10th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2014)โดยรุ่นอายุ 14 ปี เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2557 ณ จังหวัดระนอง และรุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร โดยมี นายสุนทร แทบทับ นักบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ นายวิรัตน์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ นายวิโรจน์ อติวัฒนานนท์ เลขาชมรมฟุตบอลโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ รวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 6-23 กุมภาพันธ์ 2557
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
  อบจ.ภูเก็ต ขยายเส้นทางการเดินรถโพถ้องสีชมพู(รถโดยสารประจำทาง) สายที่ 3 สะพานหิน-เกาะสิเหร่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต โทร 076-210807
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณารถยนต์โดยสารประจำทาง
  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขึ้น
  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม)
  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชหารครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>