ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต มาใหม่ 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว พ.ต.อ.อวิรุทธ์ รัชชุศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว อาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 250 คน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 Colorful Countdown Phuket 2015" ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามชัย จ.ภูเก็ต
   - กำหนดการงาน 'ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Colorful Countdown Phuket 2015'
   - ระเบียบการและใบสมัครการประกวดยุวทูตวัฒธรรม Colorful Countdown Phuket 2015
  ประกาศ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสานงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มาสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ "Light Up Phuket " ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดประติมากรรมปั้นทรายโครงการ "Light Up Phuket" ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8)โดยวิธีการคัดเลือก
  สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 "ลิกอร์เกมส์"
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>